AFP S.C. A. F. Piechurscy
Firma Techniczno Handlowa

Firma Techniczno-Handlowa "AFP”S.C." została założona w roku 1991w Gliwicach przez mgr inż. Alina Piechurska i dr inż. Florian Grzegorz Piechurski.
Jesteśmy firmą inżynierską o profilu instalacyjno-technologicznym.

Dokumentacje techniczne wykonywane przez nasze biuro projektowe są zgodne z normami oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
Jesteśmy inżynierami z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń wpisanymi, na listę członków Górnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zaproponowane rozwiązania projektowe uwzględniają potrzeby ekologii i ochrony środowiska, odzysku ciepła, niskiej energochłonności urządzeń oraz optymalizacji kosztów inwestycyjnych.
Projekty budowlane
i wykonawcze
instalacji sanitarnych
instalacji grzewczych i gazowych
wentylacji i klimatyzacji
instalacji wentylacji i klimatyzacji
zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
technologiczne oczyszczalni ścieków
operaty wodnoprawne
opracowania energetyczne
świadectwa energetyczne
Charakterystyki
energetyczne
kosztorysy oraz przedmiary robót
nadzór autorski nad realizacją obiektów
projekty instalacji tryskaczowej
projekty sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
projekty sieci i przyłączy gazowych
specyfikacje techniczne robót
projekty technologii wody basenowej
instalacji grzewczych i gazowych
świadectwa i charakterystyki energetyczne
Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji technicznych na wszystkich etapach pracy
1
Projekty przyłączy i instalacji wod. - kan., gaz w budynkach mieszkalno - usługowych na Osiedlu Europejskim w Krakowie - współpraca z pracownią projektową PEWA - PROJEKT
2
Projekty przyłączy i instalacji wod. - kan. w Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnym w Wieliczce (basen, hala sportowa oraz część szkoleniowa) - współpraca z pracownią projektową PEWA - PROJEKT
3
Projekt kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu gm. Iwonicz Zdrój - współpraca z Gaia Nauki o Ziemi i Ochrona Środowiska
PTH „AFP” s.c.
Alina Piechurska, Florian Piechurski
44-100 Gliwice, ul. Ks. Przyniczyńskiego 18


tel: +48 32 279 53 61
fax: +48 32 279 53 61
NIP: .............................
Regon: .............................
dr. inż. Florian Piechurski
przykladowy@mail.com
tel: 512 240 432

WYŚLIJ E-MAIL
mgr inż. Alina Piechurska
przykladowy@mail.com
tel: 512 240 432

WYŚLIJ E-MAIL